ADATVÉDELMI ÉS SÜTIKKEL (COOKIES) KAPCSOLATOS NYILATKOZAT

Jelen weboldalt („az oldal”) a Teva Pharmaceutical Industries Ltd. („Teva”) és annak kapcsolt vállalkozásai működtetik. A Teva kapcsolt vállalkozásainak felsorolását az alábbi weboldalon tekintheti meg: http://www.tevapharm.com. A Tevára jelen Adatvédelmi nyilatkozatban úgy is hivatkozunk, mint „mi“, „minket“ és „mienk“.

Az Adatvédelmi nyilatkozat hatálya

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat az oldalon keresztül gyűjtött személyes adatokra vonatkozik. Tájékoztatást ad arról, hogy hogyan használjuk fel az Ön adatait, valamint az Ön adatvédelmi jogairól, többek között az általunk végzett adatkezelés ellen emelhető kifogás jogáról. Jogait, és azok érvényesítésének módját illetően további tájékoztatást talál a „Hogyan tároljuk az Önnel kapcsolatos információkat, és az Ön jogai” részben.

Az oldalunk más, ellenőrzési körünkön kívül álló weboldalakra vezető hivatkozásokat tartalmazhat. A Teva nem vállal felelősséget más weboldalak adatvédelmi szabályaiért és gyakorlataiért. Hivatkozhatunk továbbá olyan Teva, vagy a Teva kapcsolt vállalkozásai által működtetett weboldalakra is, amelyekre külön adatvédelmi szabályok vonatkoznak. Amennyiben oldalunkon keresztül lép ezekre a weboldalakra, kérjük, hogy tekintse át az érintett oldalak adatvédelmi szabályzatát annak megismerése érdekében, hogy az adott oldal hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg az Ön adatait.

Hogyan használjuk fel az Önnel kapcsolatos információkat

A begyűjtött személyes adatokat a következő célok érdekében kezeljük:

 • az Ön beleegyezésével, azért, hogy:

 • információt biztosítsunk az Ön számára a Teva üzleti tevékenységeivel, termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatban

 • válaszoljunk azokra a kérdésekre vagy egyéb megkeresésekre, amelyet az oldalon keresztül küldött el részünkre

 • az alábbiakban leírtak szerint sütiket és egyéb hasonló technológiákat alkalmazzunk

 • törvényes üzleti érdekeinket érvényesítsük, különös tekintettel az alábbiakra:

 • oldalunk használatának elemzése a tartalom folyamatos javítása és a teljesítmény mérése érdekében

 • oldalunk használatának és a kommunikációnknak az Ön igényeihez történő optimalizálása és személyre szabása érdekében

 • a jogi, szabályozási, farmakovigilanciai és megfelelési előírásokkal kapcsolatos elvárások teljesítése érdekében, különös tekintettel a kormányzati szervek irányából érkező adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére.

Az Ön személyes adatainak megosztása

A Teva a következő kategóriába tartozó felek részére adhatja át az Ön személyes információit (minden esetben kizárólag akkor, ha ez a feladatkörük ellátásához szükséges):

 • saját személyzetünk (ideértve a munkavállalókat és a külső tanácsadókat), szakmai tanácsadók és megbízottak.

 • egyéb funkciók és vállalatok a Teva vállalatcsoporton belül világszerte;

 • külső szolgáltatók, akik a Teva nevében feldolgozzák az Ön személyes adatait, és akik szerződéses kötelezettségeik keretein belül kötelesek bizalmasan kezelni és megfelelő biztonságban tartani az Ön személyes adatait;

 • a Tevánál, mint vállalkozásnál, vagy annak bármely részénél munkát végző beszerzők vagy potenciális beszerzők (valamint ezek szakmai tanácsadói); illetve

 • kormányzati szervek, szabályozó szervek és rendészeti tisztviselők, amennyiben a fent meghatározott célok érdekében szükséges, vagy törvény írja elő, vagy amennyiben törvényes érdekeink jogi védelme érdekében szükséges a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

Sütik ( Cookies) és egyéb, a felhasználókat nyomon követő technológiák

Sütik használata az oldalon

A Teva sütiket használ abból a célból, hogy információkat gyűjtsön Önről és tárolja online preferenciáit. A sütik kis mennyiségű információt tartalmazó szöveges fájlok, amelyek letöltődnek az Ön eszközére amikor egy weboldalt meglátogat. Visszatéréskor aztán a rendszer a sütiket visszaküldi a weboldalnak: ez azért hasznos, mert lehetővé teszi a weboldal számára, hogy felismerje az Ön eszközét. Ha még többet szeretne megtudni a sütikkel kapcsolatban, látogasson el a www.allaboutcookies.org webhelyre.

A Teva a következő kategóriákba tartozó sütiket alkalmazza az oldalon:

1. kategória: Szigorúan szükséges sütik

Ezek a sütik feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy navigálni tudjon az oldalon és használni tudja annak funkcióit. Ezek nélkül a sütik nélkül az Ön által kért szolgáltatásokat nem tudja igénybe venni (például bejelentkezési adatainak megjegyzését).

2. kategória: Teljesítmény sütik

Ezek a sütik az oldal használatával kapcsolatosan gyűjtenek információkat. A Teva például arra használja ezeket a sütiket, hogy megismerje, hogyan jutottak el a vevők az oldalra, hogyan böngésznek az oldalon vagy használják azt, valamint, hogy rávilágítson azokra a területekre – mint például navigáció, felhasználói élmény, marketing kampányok –, amelyek fejlesztést igényelnek. E sütik által gyűjtött információk összesítésre kerülnek, tehát névtelenek. Mindössze arra használjuk őket, hogy javítsuk az Oldal működését.

3. kategória: Funkcionális sütik

Ezek a sütik megjegyzik az Ön beállításait (például nyelvi beállítások). Arra használhatók, hogy még inkább az Ön választásaihoz illeszkedő élményt nyújtsanak, és az Oldalon tett látogatásai még inkább testreszabottak legyenek. E sütik által gyűjtött információkat is névtelenné lehet tenni, és úgy nem tudják követni a más oldalakon folytatott böngészési tevékenységét.

Amennyiben ki szeretné törölni számítógépén a már meglévő sütiket, kérjük, keresse fel a súgó és támogatás mezőt a böngészőjében, ahol útmutatást kap ahhoz, hogy hol találhatja meg a sütiket tároló fájlokat vagy könyvtárakat.

A sütik törlésével vagy szabályozásával kapcsolatban az alábbi webhelyen is talál tájékoztatást: www.allaboutcookies.org. Ne feledje, hogy a sütik törlésével (vagy a további sütik kikapcsolásával) előfordulhat, hogy az Oldal egyes területeit vagy funkcióit nem fogja elérni.

Webjelzők (Web beacons) használata

Előfordulhat, hogy Oldalunk egyes lapjai, valamint az általunk esetlegesen küldött e-mail üzenetek webjelző (vagy clear gif, azaz tiszta gif) néven ismert elektronikus képeket tartalmaznak, amelyek révén számon tarthatjuk, hogy hány felhasználó látogatta meg az adott lapokat vagy olvasta el az e-mail üzenetünket. A webjelzők mindössze korlátozott mennyiségű információt gyűjtenek, ezek közt található a sütik száma, az oldal megtekintésének dátuma és ideje, valamint annak a lapnak a leírása, amelyen az adott webjelző megjelenik. Ezek a webjelzők nem hordoznak személyes adatokat és mindössze egy adott kampány hatékonyságának nyomon követésére szolgálnak.

Hogyan tároljuk az Önnel kapcsolatos információkat, és az Ön jogai

Az Ön Tevával folytatott tevékenységéről minden összegyűjtött információt megőrzünk. Az Önnel kapcsolatos információkat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően két évig, vagy a fent meghatározott célok érdekében szükséges ésszerű ideig megőrizzük.

A vonatkozó jogszabályok értelmében Ön jogosult lehet arra, hogy az Önről szóló információkról másolatot kérjen a Tevától, javítsa, törölje azokat vagy korlátozza feldolgozásukat, illetve jogában állhat arra kérni bennünket, hogy az információk egyes részeit más szervezeteknek átadjuk. Arra is jogosult lehet, hogy az adatkezelés ellen kifogást emeljen. Ezen jogai bizonyos helyzetekben korlátozódhatnak, például abban az esetben, ha bizonyítható módon jogszabály írja elő számunkra az Ön személyes adatainak kezelését.

Ha Ön beleegyezett abba, hogy adatait kezeljük, bármikor visszavonhatja ezt a beleegyezést.

A személyes adataival kapcsolatos jogainak érvényesítéséért, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. Amennyiben Ön Európában él, kérjük, az EUPrivacy@tevaeu.com e-mail címen vegye fel a kapcsolatot velünk, Németország esetében pedig a datenschutz@teva.de címen. Minden más régió esetében, kérjük, hogy az IL_Privacy.Tevail@teva.co.il e-mail címen lépjen kapcsolatba velünk.

Bízunk benne, hogy az Ön személyes adatai kezelésének módjával kapcsolatban felmerülő minden tájékoztatáskérésére kielégítően tudunk válaszolni. Amennyiben bármilyen kétsége merül fel azzal kapcsolatban, hogy hogyan kerülnek kezelésre személyes adatai, rajtunk keresztül felveheti a kapcsolatot a Teva Adatvédelmi Irodájával. Amennyiben Ön Európában él, az EUPrivacy@tevaeu.com e-mail címen léphet kapcsolatba velünk. Amennyiben azonban az adatfeldolgozással kapcsolatos kétségei továbbra is fennállnak, jogában áll a lakóhelye, munkahelye vagy a feltételezett adatvédelmi jogsértés helye szerinti illetékes adatvédelmi hatósághoz fordulni.

Nemzetközi adatátvitel

A Teva nemzetközi szinten működő vállalat, az Önnel kapcsolatos információkat tehát az Ön országán és az Európai Gazdasági Térségen kívül eső országok – többek között Izrael és az Egyesült Államok – részére is átadja. Az Izrael részére történő adatátadás során a Teva az Európai Bizottság Európai Unió és Izrael közötti adatátvitelre vonatkozó megfelelőségi határozatát tekinti irányadónak; az Egyesült Államok részére történő adatátadás esetében pedig a Teva Pharmaceutical USA Ltd. Adatvédelmi pajzsról szóló tanúsítványát alkalmazza. Az EGT-n kívüli más országok részére történő adatátadás során a Teva általában az Európai Bizottság által jóváhagyott szabványos általános szerződéses rendelkezésekre hagyatkozik. Az EUprivacy@tevaEU.com e-mail címre küldött kérés esetén tájékoztatást adunk a vonatkozó mechanizmussal kapcsolatban.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatos változások

Amennyiben az adatvédelmi politikánkat bármilyen változás érinti, a Teva a frissített verziót ezen a lapon közzé teszi. Amennyiben rendszeresen ellátogat erre a lapra, mindig tisztában lehet azzal, hogy milyen információkat gyűjtünk, a Teva hogyan használja fel ezeket, és milyen feltételek mellett osztja meg azokat harmadik felekkel, amennyiben van ilyen.

Érvénybe lép: 2018 március